TVkey_VTVcab_Case_Study_Thumb_VI

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

VTVCAB KHỞI ĐỘNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP VỚI TVKEY CLOUD

 

CÓ GÌ BÊN TRONG?

Hãy tưởng tượng mua một chiếc TV mới, cắm nó vào kết nối vệ tinh, cáp hoặc mặt đất hiện có của bạn và có thể xem ngay tất cả các kênh truyền hình trả tiền yêu thích của bạn - tất cả đều không cần thêm hộp giải mã tín hiệu và chỉ với một điều khiển từ xa. Đó là TVkey của NAGRA và Samsung.


Tải xuống Nghiên cứu điển hình để tìm hiểu thêm!

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau để truy cập tài liệu.