TVkey_Cloud_Brochure_ Apr 2022 - VI.FINAL

CUỐN SÁCH NHỎ

GIỚI THIỆU TVKEY TỪ NAGRA VÀ SAMSUNG

 

CÓ GÌ BÊN TRONG?

Hãy tưởng tượng mua một chiếc TV mới, cắm nó vào kết nối vệ tinh, cáp hoặc mặt đất hiện có của bạn và có thể xem ngay tất cả các kênh truyền hình trả tiền yêu thích của bạn - tất cả đều không cần thêm hộp giải mã tín hiệu và chỉ với một điều khiển từ xa. Đó là TVkey của NAGRA và Samsung.


Tải xuống bảng sản phẩm để tìm hiểu thêm về TVkey!

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau để truy cập tài liệu.